Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjorde mandag formiddag at han går av som statsminister, og at han overlater til riksdagspresident Andreas Norlén å høre med partilederne hvem som kan samle sammen støtte til et regjeringsalternativ.

Löfven sier han stiller seg til disposisjon for å lede en eventuell ny regjering, men at han ikke ønsker nyvalg.

– Med ett år kvar till ordinarie val, med hänsyn till den extraordinära situatioen som landet befinner sig i med den pågående pandemin med de särskilda utmaningar det skulle innebära, är ett extraval inte vad som är bäst för Sverige, säger Stefan Löfven.

– Med den utgångspunkten har jag hos talmannen begärt att bli entledigad som statsminister.

– Nu får talmannen inleda arbetet med at föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen. Regeringen fortsätter att styra riket tills vidare nu som övergångsregering. (SVT)

Dermed starter spekulasjonene om hvorvidt det er mulig å stable på bena et regjeringsalternativ til Löfven.

Det magiske tallet er 175. Det er hvor mange mandater en ny regjering må få støtte fra, og utgjør like over halvparten av Riksdagens 349 mandater. 181 stemte for mistillit mot Löfvens regjering.

Norlén har fire sjanser. Dersom alle fire statsministerkandidatene han drar opp av hatten, får flertallet mot seg, må det holdes nyvalg innen tre måneder.

Det er ingen grense for hvor lenge Norlén kan leke stolleken i håp om å finne et styringsdyktig flertall. Men Norlén har sagt at det i så fall skal gjøres så fort som mulig. (NTB)

Under pressekonferansen kom Löfven med bitre utfall både mot Vänsterpartiet (V) og Sverigedemokraterna (SD):

– När Vänsterpartiet väljar samarbeta med et högerekstremt parti om att fälla regeringen, måste vi börja på nytt…

– Alla talar med Sverigedemokraterna, så jag tycker dom kan ta bort den offer-kappan.

Forrige gang talmannen (Riksdagens president) fikk i oppgave å finne en ny, styringsdyktig regjering, tok prosessen fire måneder. Slik sett er det fortsatt mulig at det vil bli svensk nyvalg allerede i september. Ordinært valg til Riksdagen skal holdes høsten 2022.

Fakta om mistillitsforslaget:

* Forrige mandag ble det flertall for et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens rødgrønne regjering i Sverige.

* Sverigedemokraterna fremmet forslaget. I tillegg stemte Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna for, av ulike grunner.

* Striden sto i utgangspunktet om regulering av leieboligmarkedet. Et forslag som regjeringen jobber med, går inn for fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi.

* Vänsterpartiet stilte regjeringen et ultimatum om å droppe forslaget eller forhandle fram forbedringer. Da det ikke ble oppfylt, varslet partiet mistillit. Et kompromissforslag som Löfven la fram, ble avvist.

Kilde: NTB, TT, AFP, januaravtalen

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!