Sakset/Fra hofta

Hanif Bali kom til Sverige som treåring fra Iran. Han sitter i dag i Riksdagen for Moderatarna, og er en av partiets – og landets – mest populære politikere. Sannsynligvis er han så populær fordi han er frittalende, noe han også er i programmet «Min sanning» som sendes på SVT. Her tar han til orde for å innføre full flyktning- og innvandringsstopp til Sverige inntil man har løst utenforskapsproblemene landet sliter med.

– Om det tar tio eller femton år så gör det det, mener han.

Slik klar tale går ikke upåaktet hen i Sverige, alle de politisk korrektes hjemland. Hanif Bali forteller og forklarer på sin egen Facebook:

Får gymnasieavhoppare inte tycka att det är för många gymnasieavhopp? Får arbetslösa inte tycka att det är för hög arbetslöshet? Får bidragstagare inte tycka att det är för högt bidragsberoende?

Såklart får de, men ve den svartskalle som tycker att invandringen är lite för hög. Jag har under dagen fått motta en våg av kommentarer från ”goda” vänstermänniskor som tycker jag borde ”åka hem” eller ”utvisas”. Folk som tycker jag borde ”kastas ut”, att jag är en ”husblatte”, att jag inte ska glömma att jag är en ”svartskalle”.

Att jag tycker att vår kapacitet för att ta emot fler asylmigranter har gått mot noll är ju knappast en nyhet. Svenska Dagbladet skrev om detta redan i våras efter min intervju med BBC. Jag tar gärna debatt mot de som tycker att vi har social och logistisk infrastruktur för mer asylmigration.

I stedet for å argumentere, har hans motstandere heller spurt: «Tenk om kvoten hadde vært null da du ville til Sverige?» Ja, da hadde han neppe sluppet inn, sier han selv. Hadde han sluppet inn i dag, ville han vært «kjørt»:

Sverige hade tre utanförskapsområden 1991, idag långt över 250. Sverige hade bostadsöverskott, kapacitetsöverskott i skolan och mikroskopisk etnokulturell segregation jämfört med idag.

Hade jag invandrat under dagens förhållanden – hade jag varit körd.

Det gör mig deprimerad. Skolorna jag har gått på visar idag katastrofresultat. Folk blir skjutna utanför min gamla skola. Det finns en konstant närvaro av gatugäng med öppen och aggressiv narkotikahandel i torget där jag passerade från hemmet till skolan.

Husen jag bott i är idag extremt trångbodda, i en av byggnaderna vi bodde i avslöjades det nyligen att man idag hyr ut källarförråden som sovplatser.

De svenska vänner jag fick, som jag lärde mig svensk kultur ifrån finns inte längre i förorterna.

Det sekulära civilsamhället bytts ut mot det ultrareligösa, vi hade inte en enda tjej i klassen som hade hijab – trots att en majoritet hade utländsk bakgrund. Idag ser du knappt någon tjej utan hijab i samma klassrum.

Jag hade varit körd om jag kommit idag.
Jag är tacksam för att jag inte kom idag.
Jag ser vilken katastrof många som kom idag kommer möta.

Svensk asylpolitiks legitimitet bygger på att vi kan erbjuda livschanser – till en sådan bred grupp som möjligt – som hade varit omöjligt någon annanstans.

Om vi tar emot så många att ett stort antal bara får mat för dagen, kläder på ryggen och tak över huvudet så har ju Åkesson rätt. Det är billigare att ge kläder, kalorier och kåk i närområdet.

Nu har vi ju gasat på så mycket att systemet både överbelastats och legitimiteten undergrävts. Hade vi bromsat tidigare hade kapaciteten inte varit noll nu. Hade vi varit mer selektiva hade kapaciteten inte varit noll nu. Hade vi utvisat de som ej har här att göra hade kapaciteten inte varit noll nu.

Detta har godhetsjävlarna sått, då kan de ej bli arga på mig när jag påpekar att det är dags att skörda.

Nettopp: Det godhetstyrannene sår, kan de ikke kritisere andre for når det er tid for å høste.

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.