Aktivisten og skribenten Marte Michelet har kommet med en ny bok der hun retter sterke beskyldninger mot Hjemmefronten under krigen. Det er noen nye toner i luften, hvor annen verdenskrig kan brukes til å styrke fortellingen om Det nye Norge. Her fra markeringen i Oslo torsdag i anledning Krystallnatten for 80 år siden.

Marte Michelet, tidligere leder av Rød ungdom og mangeårig skribent i Dagbladet, har kommet med en ny bok. Michelet omtales slik på nettstedet Wikipedia:

«Som svært aktiv kommentator har hun skrevet mye om feminisme, innvandring, integrering og asylpolitikk, og vært en skap kritiker av den kontrajihadistiske bevegelsen. Hun har tidligere høstet kritikk i PFU for sine kronikker.»

Nå har hun altså skrevet en bok der hun kommer med sterke beskyldninger mot Hjemmefronten under andre verdenskrig. Hun fastslår at både Hjemmefronten og eksilregjeringen visste at de norske jødene ville bli sendt til dødsleirene – flere måneder før det skjedde. Påstanden er blant annet basert på en uttalelse i et intervju krigshistoriker Ragnar Ulstein gjorde med Gunnar Sønsteby i 1970.

98-årige Ulstein sier til Aftenposten at hans umiddelbare reaksjon er at Sønstebys uttalelser er tatt ut av sin sammenheng.

«Det vil alltid være grunn til å se på ting med nye øyne, men jeg føler at disse varslene nå blir tolket i etterpåklokskapens lys.»

Michelet kommer med en sterk påstand i sin nye bok:

» Jødene var en uglesett, upopulær minoritet som store deler av befolkningen stilte seg skeptiske eller rent ut fiendtlige til. Og disse holdningene strakte seg langt inn i den organiserte motstandsbevegelsen.»

Hun fremstiller altså den norske befolkning i krigsårene, den store majoriteten, som sterkt jødefiendtlige – og underkjenner også innsatsen til de som hjalp jødene og andre som flyktet fra Norge over til Sverige.

Fungerende leder ved Norges Hjemmefrontmuseum, førsteamanuensis Frode Færøy, mener det mangler kilder som klart kan dokumentere det Michelet skriver – kildemateriale som historikere har lett etter lenge men ikke funnet.

«Når man så finner et intervju, blir det problematisk når dette brukes og tolkes som bevis i en kjede av hendelser. Påstanden fremstår som absurd når det ikke fremvises dokumentasjon som beviser hva som faktisk skjedde og når det skjedde», sier Færøy til Aftenposten.

Færøy har selv i snart 20 år forsket på og gransket den norske motstandskampen under annen verdenskrig.

Michelets bok høster applaus hos anmelderne, som bruker sterke ord.

«Et korrigerende storverk som ved å analysere de vedtatte forestillingene om vår egen historie langt på vei knuser den patriotiske konsensusen som har vært førende for nasjonsbyggingen etter krigen», skriver Mode Steinkjer i Dagsavisen. «I det ene veldokumenterte kapitlet etter det andre skildrer Michelet hvilke fatale konsekvenser norsk likegyldighet fikk for den jødiske befolkningen», skriver Dagbladets Marius Wulfsberg.

Selv om vi selvsagt skal kunne se med kritiske øyne på vår egen historie og historieskriving, så er det vel liten tvil om at denne boken er ment å underbygge forestillingen om det «rasistiske norske folk», skrevet av en tidligere journalist og Rødt-aktivist. Denne gangen kan ikke Michelet felles i PFU, men det norske folk bør nok i stedet lytte til erfarne historikere og forskere som Færøy.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂