En svensk professor, Göran Englund, påstår i en ny bok at det ikke finnes bevis for at jøder ble gasset ihjel under andre verdenskrig. Gasskamrene fungerte ikke, hevder professoren i forordet til en ny bok «En tom säck kan inte stå». Ifølge utgiveren Nordiska förlaget er boka en gjennomgang av «argumentene for at historien om andre verdenskrig må skrives om».

tillegg: HF Dahl blir bedt om å kommentere Englunds påstander, og plasserer ham i nutsgjengen, men presterer selv å komme med oppsiktsvekkende uttalelser: – Mordet på jødene i Europa er ikke dokumentert på individnivå. Det finnes ingen bøker hvor det står skrevet at den og den ble henrettet der og da. Likevel vet vi jo at store befolkningsgrupper ble borte under krigen. Man kan jo spørre denne professoren om han har noe svar på hvor det er blitt av alle jødene som bare ble borte, og som har sitt navn hugget inn i minnesteiner i den jødiske gravlunden i Oslo, sier Dahl.

Dahl bekrefter også at det er foretatt undersøkelser av veggene i gasskamrene i konsentrasjonsleiren Auswitch, og at det ikke ble funnet spor av gass.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂