Nytt

Onsdag meldte Russlands største nyhetsbyrå, Tass at Islamsk stat skal ha inntatt en flyktningleir, midlertidig oppholdssted for omkring 700 internt fordrevne, i et område kontrollert av den amerikanskledede koalisjonen. Så skal 130 familier fra leiren ha blitt transportert til den IS-kontrollerte byen Hajin øst i Syria, grensende mot Irak. Det melder byrået på vegne av en «diplomatisk kilde».

Tass’ versjon om affæren støttes opp om bare delvis fra amerikansk side, og i og med at Putin senere ved Valdai-konferansen i Sochi presenterte informasjonen som uomtvistelige fakta, melder andre internasjonale media om saken som at «Putin sier at […]». I Sochi hevdet presidenten at blant de tilfangetatte også er «flere» europeiske og amerikanske statsborgere.

De har fremsatt ultimatumer, spesifikke krav og advarer om at de vil henrette 10  personer for hver dag som går uten at kravene er blitt møtt. I forgårs henrettet de 10 personer, siteres Putin på av Reuters.

Angrepet på flyktningleiren skal ha funnet sted nær et befolket område ved navnet al-Bahra, 13. oktober.

Kommandant og talsmann på vegne av Pentagon, Sean Robertson, skriver i en uttalelse:

Da vi har fått bekreftet at det fant sted et angrep mot internt fordrevne nær leiren (i Deir-al Zor-provinsen) sist uke, har vi imidlertid ingen informasjon til å støtte opp om rapporter om det store antall gisler, slik president Putin har hevdet, og vi er ellers skeptiske overfor [denne versjonens] nøyaktighet.

Vi har heller ingen informasjon om at det skal ha vært amerikanske borgere i nærheten av leiren.

Den samme anklagen fremmes av Tass så vel som Putin – at dette angrepet fra Islamsk stat skal ha kommet som en respons på en offensiv fra SDF, De demokratisk-syriske styrkene i koalisjon med amerikanske styrker, hvor da amerikanske styrker skal ha sviktet i å gi tilstrekkelig støtte, og dermed ha skyld i at Islamsk stat får herje og rykke frem.

Disse bildene skal ifølge Daily Mail vise Islamsk stat i ferd med å kidnappe flyktningene fra nevnte leir. Oversettelse fra Documents Arthur Dent av nederste bildes undertekst: «Fanger fra PKK, de frafalne, fra angrepet nordøst for landsbyen al-Bahra ash-Sharqi (Øst-Bahra)». På det øverste: «Glimt fra angrep utført av soldater fra emiratet mot PKK, de frafalne, nordøst for landsbyen al-Kashma».

Bildene er imidlertid datert 3. Muharram 1440 h, det vil si fredag 14. september 2018. Det er trygt å konkludere med at disse bildene ikke har noe som helst med hva russisk media og Putin omtaler.

Daily Mail er en av verdens største nyhetssider på nettet, og det er således urovekkende at deres gjengivelse av informasjon, som utelukkende kommer fra Putin, Russlands største medium og det som viser seg å være en IS-kanal, er såpass blottet for kritisk etterprøving.

USA, ved kommandant Sean Robertson imøtegår anklagen om å være årsak til Islamsk stats fremrykk på svært forsiktig vis. I sin uttalelse synes Pentagon i grunn å overse anklagen fullstendig, og går dermed ikke inn på en slik konfrontasjon med Russlands president. Og at konfrontasjon er Putins underliggende motiv kan ikke utelukkes, når han på denne måten gjør seg selv til sentrum og informasjonskilde i saken. Ethvert spørsmål om sakens nøyaktighet blir så omgjort til et spørsmål om den russiske presidents troverdighet.