Tavle

Tegning: Karine Haaland.

 

Plutselig ser jeg for meg vår sivilisasjons undergang …. 😉 En verden hvor det å være dum regnes som en egen kultur.

Ja, kanskje et eget kjønn! – En egen religion eller rase, som vi alle må respektere, ta hensyn til.

Vårt samfunn tilpasses gradvis og tilrettelegges de dummes enfoldige verden. Deres begrensede horisont, deres redsel for det som er nytt og ukjent, nye tanker, fremskritt og nyvinninger.

Vi tar hensyn til de dumme og passer oss for å bruke ord de ikke forstår, vi legger til rette slik at de dumme ikke skal bli utfordret og tvunget til å møte noe som krever intelligens og tenkning – det vil si noe som kan krenke dem. Vi passer oss for å gi uttrykk for tanker som de ikke forstår, men som kan skremme dem til å begynne å skrike hysterisk.

Tenk om det ble sånn 😉

* * *

Før i gamle dager, når folk som var dumme og ikke forstod en vits, holdt de kjeft eller så lo de høflig med.

Nå om dagen skriker de «hets» med én gang og ser seg opphisset rundt.

Så må en sette seg tolmodig ned og forklare vitsen omstendig mange ganger på mange forskjellig vis, helt til den dumme ikke klarer å finne på flere spørsmål lenger, men istedet gir seg til å geipe og mumle surt for seg selv om at neste gang! neste gang skal han nok få tatt oss!!!

Hvorfor har det blitt slik at de dumme ikke lenger kjenner sin plass, men har fått slik status og selvtillit og makt at de kan bestemme reglene.

Slik at alle vi andre hele tiden må tilpasse oss og innrette oss og ikke finne på noe eller si noe som de idiotene ikke forstår! 😀

Gjør opprør mot idiotenes tyranni nå!
Be en idiot klappe igjen idag!
Vi kan ikke overlate verden til de dumme.

Det må en da forstå! 😀