Tavle

Foto: hf

Norsk kultur er også måten vi omgås på.
Vi er rett frem, uformelle.
Demokrati og likeverd som gjenspeiler seg i væremåte og omgangsform.

Kvinner, menn, alle slags raser og religioner er velkommen til å delta. Godene skal fordeles i samfunnet til felles beste. Ikke til de som har den rette rase, klan eller religion.

Hudfarge, hår eller andre rasemessige kjennetegn er ingen sosial markør som plasserer en på den sosiale rangstigen.

Kompetanse og arbeidsvilje er fremdeles høyere ansett enn klan, klasse og rasetilhørighet.

Vi er et produktivt og løsningsorientert samfunn. Vi har fremdeles en oppfatning om at fordeling av godene er prisverdig.

Det er dette som har skapt vår suksess. Ikke oljen.
Naturessursene har ikke alltid ført til suksess i andre land som er «rikere» enn Norge.

Dette er norsk kultur og den må vi ta vare på i hverdagen, og vi må våge å si imot myndighetspersoner og andre talspersoner som prøver å påvirke oss til å bli et sløvt, passivt mottagende samfunn hvor ting som kjønn, rang og gruppetilhørighet avgjør hvem som får ha innflytelse i samfunnet.

For å si det enkelt:
Dersom en har en kultur som har vist seg å fungere bra, så bra at den blir oppsøkt av folk fra kulturer som ikke går fullt så bra, er det all grunn til å opprettholde den.

Ikke all forandring er lik fremskritt. 😀

 
 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!