Interlude

Camille Saint-Saëns er en komponist jeg ofte tyr til hvis jeg ikke er så sliten at jeg ikke orker å høre musikk, men sliten nok til at jeg ikke orker de aller mest emosjonsvekkende verkene. I dag er det slik, og mon chèr Camille leverer, som vanlig.