Nytt

Norge skal bidra med 450 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond for Somalia de neste tre årene

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) undertegnet avtalen om dette under Verdensbankens årsmøte på Bali. Formålet med fondet er å bidra til økte skatteinntekter, bedre finansforvaltning og grunnleggende tjenester til befolkningen i Somalia.

– Selv om sikkerhetssituasjonen er blitt bedre, er Somalia fortsatt i en sårbar situasjon. Forholdet mellom føderalregjeringen og delstatene er krevende. Det internasjonale samfunnet må derfor bidra til økt stabilitet og tillit. En bedret sikkerhetssituasjon og grunnleggende tjenester til befolkningen er sentrale elementer i dette arbeidet, sier Astrup.

I perioden 2015 til 2017 bidro Norge med 212 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond for Somalia. Ifølge regjeringen har erfaringene vært gode, og fondet har gitt resultater.

– Det har bidratt til økt stabilitet og utvikling i Somalia. Vi er også svært fornøyd med samarbeidet med Verdensbanken, som bidrar med kreative og fremtidsrettede løsninger på krevende utfordringer, sier Astrup.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også