Tavle

Tegning: Karine Haaland.

Flickan från KrF,
han har inga skruplar kvar,
sätter seg i fönsteret,
vinkar åt en Gahr …