Nytt

– Hvis man velger rådgivere som er fra Agenda og vil drive partiet til venstre, så velger man sin påvirkning, sier Ann Kathrine Skjørshammer, med henvisning til Hareides rådgiver Emil André Erstad.

Ann Kathrine Skjørshammer, som leder KrF Kvinner, mener krefter utenfor «det ordinære apparatet» i KrF forsøker å påvirke partiet før landsmøtet i november.

Skjørshammer sier til Dagens Næringsliv at det er snakk om andre enn fylkeslagene og representantskapet. Hun vil likevel ikke si konkret hvem hun mener, men sier hun ikke tror det er tilfeldig at partileder Knut Arild Hareide kom med boken sin to dager før landsstyremøtet.

– Det er i hvert fall noen som prøver å påvirke partiet. Beviset på det er at man har en partileder som går mot nestlederne sine. Hvis man velger rådgivere som er fra Agenda og vil drive partiet til venstre, så velger man sin påvirkning, sier hun.

Hareides rådgiver Emil André Erstad har fortid i Tankesmien Agenda, som har tilknytning til Arbeiderpartiet. I sin nye bok «Det som betyr noe» takker Hareide Erstad for hans bidrag i «det forberedende arbeidet» med boken.

KrF-lederen kommer også med kritikk av Frp i boken og skriver at partiene ligger langt unna hverandre når det gjelder «inkludering og respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, kampen for en mer rettferdig verden og forvalteransvaret for natur og miljø».

KrFs landsstyre har besluttet å innkalle til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre hvem partiet skal samarbeide med videre. Møtet holdes 2. november.