Nytt

Foto: Reuters

Norge har inngått en fireårig avtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR) om å gi en støtte på til sammen 660 millioner norske kroner.

Pengene skal gå til å styrke FNs arbeid for å forsvare og fremme menneskerettighetene både i enkeltland og internasjonalt, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Menneskerettighetene er under press i verden i dag. FNs høykommissær for menneskerettigheter er ledende i det internasjonale samfunnets arbeid for menneskerettigheter og har behov for sterk og tydelig støtte i sitt arbeid. At vi nå inngår en fireårig avtale gir forutsigbarhet for FN i deres arbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil Norge støtte FNs høykommissær med 165 millioner kroner årlig i perioden 2018–2021.

I tillegg til innsats i land og regioner, som eksempelvis Colombia og Sahel, gir Norge øremerket støtte blant annet til innsats for å beskytte ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og menneskerettighetsforsvarere på landnivå.

– Det er klare sammenhenger mellom menneskerettigheter og andre utfordringer som det internasjonale samfunnet må løse. Lykkes vi ikke med å ivareta menneskerettighetene vil vi neppe lykkes i vår innsats for bærekraftig utvikling og fred, sier Søreide.