Skripal-saken gjør det nødvendig å forstå Putin-regimets natur: Den militære etterretningen GRU har vokst til å råde over 25.000 spesialsoldater. Drapene og drapsforsøkene i Storbritannia er ikke feilgrep. Det er uttrykk for Putins kalkyle der brutalitet inngår.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.