Nytt

– Jeg forstår reaksjonene der ute, sier KrFs første nestleder Olaug Bollestad. Hun ønsker ikke å kritisere Bekkevold og vil ta en eventuell diskusjon om rolleblanding internt i partiet.

Første nestleder Olaug Bollestad erkjenner at homo-vielsen som prest og ledende KrF-er Geir Jørgen Bekkevold nylig foresto, skaper strid i partiet.

Hun avviser alt snakk om krise, men lett er det ikke for tiden.

KrFs sentralstyre møtes torsdag, og strategi og veivalg står på dagordenen. Som om balansegang på vippen i Stortinget ikke er vanskelig nok, kommer den interne kritikken som en uventet og uønsket utfordring.

Over hundre personer har meldt seg ut etter at Bekkevold, som er prest av yrke, nylig viet partiets homofile kommunikasjonssjef. Spesielt problematisk synes noen det er at Bekkevold er partiets familiepolitiske talsmann.

Bollestad sier hun forstår stortingsrepresentantens vurdering som prest, men samtidig er det viktig å få sagt at KrFs program står fast.

– Jeg forstår reaksjonene der ute, sier nestlederen. Hun ønsker ikke å kritisere Bekkevold og vil ta en eventuell diskusjon om rolleblanding internt i partiet.

Bytte ansvarsområde?

Flere i partiet mener Bekkevold har brutt med programmet, og at han derfor ikke kan fortsette som familiepolitisk talsperson.

Det er stortingsgruppa som til sjuende og sist avgjør fordelingen av oppgaver og posisjoner. Det skjer når Stortinget trer sammen hver høst.

Det er så langt Hans Fredrik Grøvan som har vært tydeligst i stortingsgruppa i å kritisere Bekkevold for vielsen. Han mener at dette burde vært ugjort, og at det er umulig å skille mellom privatperson og partirepresentant.

– Gjør en god jobb

Telemarksrepresentanten får imidlertid også mye støtte i eget parti. Erik Lunde, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener det ikke er noen grunn til at Bekkevold skal miste vervet som talsperson.

I et innlegg i Vårt Land advarer han mot å la et spørsmål som ikke engang står på den politiske dagsordenen – ekteskapsloven – få ødelegge partiet.

– Hvis den ene fløyen opplever at det ikke er rom for deres overbevisning i partiet, risikerer man at partiet går i oppløsning, skriver han.

Sentralstyremøtet torsdag skal etter planen dreie seg mest om høstens politiske veivalg og spørsmålet om hvorvidt KrF skal søke samarbeid til venstre eller til høyre.

KrF har samarbeidet begge veier det siste året. Det har ikke vært noen vellykket strategi. Partiet strever med oppslutningen og ligger rundt sperregrensen.