Kaufbeuren sett fra luften. Foto: Harald Langer / Wikimedia Commons.


 

I en lokal folkeavstemning blant innbyggerne i Kaufbeuren i Bayern har et flertall på 59,6 prosent av velgerne søndag sagt nei til bygging av en ny moské på stedet, melder tyske medier.

Avstemningsresultatet er bindende for byen, skriver Die Welt. Lovens krav om minst 20 prosent valgdeltagelse var mer enn oppfylt. Av de omlag 34.000 stemmeberettigede i byen med ca. 45.000 innbyggere, deltok ca. 45 prosent ved avstemningen.

Initiativet til en ny moské var kommet fra den tyrkiske islamske organisasjonen Ditib, av mange regnet som den tyrkiske president Erdogans forlengede arm i Tyskland og et talerør for politisk islam. Den eksisterende moskeen, som befinner seg i et boligområde og anses som for liten, var tenkt erstattet med et anlegg på fem mål i et industriområde i Kaufbeuren.

Men velgerne gav altså ikke tillatelse til å bruke den aktuelle tomten til moskéformål, slik et flertall i bystyret hadde gitt samtykke til i november 2017.

Motstandere av den nye moskeen hadde samlet inn rundt 3250 underskrifter i protest mot prosjektet, hvilket med 900 underskrifters margin var nok til å forlange en lokal folkeavstemning.

Motstanden skal ha blitt koordinert av en pensjonert politimann ved navn Werner Göpel, som etter eget utsagn er bekymret for islamiseringen av samfunnet. Islam skal etter hans oppfatning gi «lisens til å drepe».

Göpel fryder seg da også over valgresultatet, mens Kaufbeurens borgermester Stefan Bosse (CSU) kommenterer at det er ensbetydende med at myndighetene ikke har noen hånd på rattet i spørsmålet: Dersom Ditib finner en tomt i det private markedet, har ikke kommunen lenger noen innflytelse.

Ditibs talsmann i Kaufbeuren, Osman Öztürk, sier seg «sjokkert» over resultatet, men muslimer på stedet skal også ha mottatt støtte både fra enkeltpersoner og kirker. Mosképrotesten har også avstedkommet en motreaksjon i form av et initiativ ved navn «Kaufbeuren gestalten – statt spalten» (å utvikle Kaufbeuren istedenfor å splitte byen). Avstemningsresultatet er et stort problem for byen, erklæres det på gruppens Facebook-sider.

Spørsmålet er vel om ikke Tyskland allerede er splittet i så henseende. I byer som Kandel, hvor en afghansk asylsøker drepte den en 15 år gammel tysk jente ved navn Mia, har politiet sett seg nødt til å holde rivaliserende demonstranter adskilt for å unngå voldelige sammenstøt.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.