Jonathan Pie, som egentlig heter Tom Walker, gir her uttrykket sint, ung mann et nytt innhold. Denne gangen er det identitetspolitikk og krenke-hysteri som får gjennomgå.  Språkbruken er ikke for sarte sjeler!

Walker’s alter ego Pie, bruker en fiktiv, frustrert nyhetsreporter som figur og avsender av satiriske «off-camera rants». Som «old-school leftie» er det gjerne Tories og konservative som får så hatten passer, men Pie unnslår seg ikke for å sparke til sine egne også.

Etter at Trump ble valgt omtalte det amerikanske PJ Media Pie som «a British lefty reporter», og visket dermed ut skillet mellom fakta og fiksjon. Men etter å ha sett Pie’s kommentar til Trump’s valgseier, så kan man til en viss grad forstå hvorfor.