Under krisemøtet i FN fikk forsamlingen høre følgende begrunnelse for Norges støtte til fordømmelsen av Israel: «Resolusjonen reflekterer ikke i tilstrekkelig grad kompleksiteten i situasjonen.  Hamas og andre ikke-statlige militante er utelatt fra teksten, og av den grunn har Norge støttet USAs endringsforslag.  Israels rett til å beskytte sine grenser og territorium er også utelatt, mens den beskyttelsesmekanismen som det vises til i teksten er vag og skaper urealistiske forventninger.  Imidlertid oppveier ikke disse manglene resolusjonens samlede budskap og derfor stemmer Norge for resolusjonen