Norge avsto fra å stemme da en gruppe FN-land vedtok en resolusjon som ville at Den internasjonale straffedomstolen skulle vurdere en rekke sider ved Israels politikk overfor palestinerne. Statssekretær i UD, Erling Rimestad (Ap) sier resolusjonen kunne vanskeliggjort tilnærming mellom partene.

– Vi tror ikke at anmodning til Den internasjonale domstolen (ICJ) om en rådgivende uttalelse vil bidra konstruktivt inn i arbeidet med å fremme en politisk prosess, sier Rimestad, som fastholder at Norges holdning er at partene selv må bli enige om en tostatsløsning.

 

Resolusjonen var et forsøk på å legge press på Israel gjennom Straffedomstolen, som Israel ikke er tilsluttet.

– Norge stemmer for resolusjoner i FN som er i tråd med norsk politikk og folkeretten, opplyser statssekretær Erling Rimestad (Ap) i et skriftlig svar til NTB.

– Akkurat denne resolusjonen har viktige elementer som er i tråd med norsk Midtøsten-politikk, inkludert vektlegging av menneskerettighetssituasjonen til palestinerne. Derfor har Norge i mange år stemt for, sier han.

– I år valgte vi likevel å stemme avstående av to grunner. Teksten henviser til Tempelhøyden med den muslimske benevnelsen (Haram al-Sharif), ikke også den jødiske benevnelsen (Temple Mount). Vi mener begge bør brukes, sier han.

Foruten å be ICJ om en rådgivende vurdering, krever resolusjonen at Israel «stanser alle tiltak som krenker menneskerettighetene til det palestinske folket, inkludert drap på sivile, vilkårlig internering og fengsling av sivile, tvangsflytting av sivile og overføring av egen befolkning til det okkuperte palestinske territoriet».

Tre europeiske land stemte likevel for. Belgia, Portugal og Irland. Resolusjonen ble vedtatt av 98 land i FNs fjerde komite. Men 51 land avsto, foruten Norge, Danmark og Sverige.

1,1 milliard til UNRWA

UNRWA fikk fornyet sitt mandat og FN forlenget det til 2026. Her var Norge helt om bord og forpliktet seg til 1,1 milliard kroner over fire år.

Norge økte tidligere i år støtten til UNRWA og har lovet å bidra med 1,1 milliard kroner de neste fire årene.

Israel var alene om å stemme imot å forlenge UNRWAs mandat, mens Norge og 164 andre land stemte for. Ti land avsto fra å stemme, blant dem USA og Canada.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.