Oslo kommune informerte St. Halvards-hjemmet, som eies av Kirkens Bymisjon, om at det var uegnet som sykehjem for gamle. Begrunnelsen var manglende bad på rommene og manglende sprinkleranlegg.

Uten avtale med kommunen kan ikke sykehjemmet drive. 60 gamle ble tvangsflyttet.

St Halvardshjemmet ble i stedet omgjort til hospits for romfolk, som betaler 15 kroner natta.

Sylvi Listhaug er opprørt:

Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?

Da de gamle vel var ute var det kommunen som tok initiativ til at romfolk skulle inn. Bymisjonen ba om omregulering. Romfolk hadde tidligere overnattet i Gamlebyen kirke.

I søknaden til kommunen om midlertidig bruksendring, påpekes det at bygningsmassen er godt egnet.

«Det er gode sanitærforhold med mulighet for dusjing for de som overnatter (…)Bygningen er bedre egnet enn kirken og det er også en klar forbedring av tilbudet med både åpningstid og sanitærtilbud. Bymisjonen vurderer at eiendommen er godt egnet for formålet», skriver Bymisjonen i søknaden, som nå skal politisk behandles. 

– Der driver vi en akuttovernatting for fattige tilreisende. Et enkelt overnattingstilbud for folk som ikke har mulighet eller rettighet for andre overnattingstilbud i Oslo, opplyser rådgiver Marit Nybø i Kirkens Bymisjon til Nettavisen.

Raymond Johansen og byrået er positivt innstilt til tiggere. Med tilnærmet gratis overnatting er det klart at tilstrømmingen av tiggere bare øker.

Politikk handler om prioriterer. Kommunen bruker forskriftene til å få de gamle ut, og prioriterer å gi husly til romfolk.

Hvem er egentlig myndighetene til for?

 

Tvangsflyttet 60 eldre ut av St. Halvardshjemmet – nå bor det romfolk der

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!