Et tysk ammunisjonslager står i brann under Måløyraidet. Britiske styrker følger med. Imperial War Museum/Wikipedia commons

Nasjonalstatens aller viktigste oppgave er å sikre sitt territorium for å hevde landets selvstendighet og ivareta folkets trygghet.

Norge er et land hvor begge deler neglisjeres. Landet er i praksis uten hærmakt og en vettløs innvandringspolitikk skaper utrygghet og vantrivsel blant folk. Norge er et land hvor makthaverne ikke vil forsvare sitt land og sikre innbyggernes trygghet.

22. juli 2011 demonstrerte at landets regjering tok så lett på folkets trygghet at en satanisk galning uten mostand kunne myrde 77 nordmenn på én dag og lemleste mange andre. Gjørv-kommisjonen avdekket mangelfull organisering av samfunnets sikkerhetsapparat, men Stortinget lot katastrofen passere uten mistillit til den regjeringen som var på vakt. 

Velgerne har siden da speilvendt Stortingets sammensetning, men tryggingen av folks sikkerhet er minst like dårlig som for sju år siden. Riksrevisjonen, under ledelse av tidligere finansminister Per Kristian Foss, avleverte forleden en avslørende rapport. Det gjorde Riksrevisjonen også for tre år siden. Rapporten var så avslørende at daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lot den hemmeligstemple. Det het i rapporten at «verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte kritiske objekter på en god måte». Klarere kan det knapt sies.

Den nye rapporten viser at det er gjort lite for å forbedre situasjonen. Politiets evne til terrorbekjemping er knapt forbedret. Sju år etter Utøya-katastrofen er det påtenkte senteret for Beredskapstroppen ennå ikke bygd. Heimevernet mangler mannskaper, befal og ammunisjon. Stortinget har tidligere bestemt at HV-personell ikke skal ha geværets tennstempel hjemme. Den dagen det smeller, får vi håpe at den lokale HV-stempelarkivaren ikke er på ferie eller sykehus. 

Forsvaret får nye kampfly, patruljefly og nye ubåter for å holde fremmede borte, men dette er til liten hjelp når de fremmede bare kan sykle eller gå inn i landet. Fremskrittspartiet skryter av sin innvandringsmotstand, men administrerer en politikk som gjør at 20 000 fremmede årlig strømmer til Norge på familiegjenforening. Landets utrygghet og folkets mistrivsel stiger i takt med de fremmedes inntrengning.

Den muslimske terrortrusselen er så overhengende at Oslo-politiet 17. mai må sperre av Karl Johans-sidegater med lastebiler for å trygge folkets feiring. Sånn var det ikke tidligere – i tiden før makthaverne åpnet slusene for islamsk masseinvasjon.

Muslimske bander har i Oslo erobret bydelene Groruddalen og Holmlia. Politiet står maktesløse – også fordi makthaverne ikke vil gi ordensmakten økte fullmakter og anledning til å bruke nye og mer resultatorienterte etterforskningsmetoder. Det skal angivelig krenke de kriminelles personvern, men folkets personvern teller ikke noe særlig. Det meldes stadig oftere om knivstikking, skyting og mafiakopiert kriminalitet. Det som før var trivelige bydeler, forvandles til kriminelle, islamske gettoer. Sånn går det når elitenes hobbyer går foran befolkningens behov for trivsel og trygghet.

Hæren er i praksis avviklet og består av små og spredte enheter med begrenset kampevne og ildkraft. For 25 år siden kunne Hæren mønstre 300 000 mann. Poenget med en hær er å sikre terreng. Det kan verken sjøforsvar eller luftvåpen klare alene. Det trengs landmakt for å sikre landet.

Alle land har en hær – enten sin egen eller andres.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!