«Vi oppfattes som mer lik Amedia, og blir dårligere likt av gamle fans», skriver Gunnar Stavrum i den interne eposten.

«Vi har massiv lekkasje til tre farlige konkurrenter på høyresiden av politikken: Rights, Document og Resett (og – utrolig nok – bloggen til Pål Steigan)», skriver Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i en intern epost.

Eposten skal ha vært del av en intern diskusjon om dekningen av innvandring, integrering og islam.

Sjefredaktør Stavrum omtaler «lekkasjen» av lesere til blant annet Rights, Document og Resett som «massiv» i eposten som skal ha vært sendt i slutten av april.

«For Nettavisen er dette farlig, fordi saksområdene tradisjonelt har vært «våre» – og det har gitt oss et profilmessig særpreg», skriver Stavrum i e-posten.

Sjefredaktøren mener «hardlinerne forlatt oss og gått til Resett», grunnet en strengere praksis i kommentarfeltet. Stavrum konstaterer at avisen «oppfattes som mer lik Amedia, og blir dårligere likt av gamle fans».

Stavrum avslutter:

– Hvordan kan vi komme på offensiven igjen på saksområder som innvandring, integrasjon, islam, sosiale problemer på Oslo øst, etc.

 Sjefredaktør Gunnar Stavrum bekrefter overfor Medier24, som først omtalte eposten, at han har skrevet e-posten:

– Vi skal definitivt ikke gjøre som Resett, Rights og Document.no. Det er egentlig også det som står i e-posten, og som er en del av diskusjonen vi har hatt. Vi skal ikke konkurrere på deres premisser, men vi skal dekke disse områdene. Og det er viktig at denne diskusjonen pågår i de redaktørstyrte mediene.

Redaktørstyrte medier kan ikke ha berøringsangst for disse temaene, eller overlate dem til ytterliggående nettsteder, sier Stavrum.

Han mener det er bedre om folk kan lese om «disse temaene» på Nettavisen, for der vil de framstå «helt annerledes».

– Ta for eksempel oppmerksomheten rundt britiske Tommy Robinson. Der gikk det mange dager før norske medier omtalte saken, og vi fikk en strøm av henvendelser om hvorfor ikke «mainstream media» dekket denne saken.

– Så skriver vi journalistisk bearbeidet nyhetssak om det, og de samme folkene blir helt rabiat fordi vi ikke har laget en propaganda-artikkel til hans forsvar, men omtaler han som en høyreekstremist. Noe han jo må kun (sic.) kalles, sier Stavrum.

Han sier det er «illojalt» å lekke intern e-post.

 

Klubbleder Kjetil Mæland i Nettavisen sier at man har hatt en intern diskusjon om profil, etter mistillitserklæringen mot sjefredaktøren (i forbindelse med Karine Haalands «Her setter NRK opp rasistfellen«-sak)  for et par uker siden. Mæland sier diskusjonen har vært god:

– Vi hadde et behov for å gå ut forrige uke, og så fikk vi en diskusjon, som igjen har skapt større forståelse for hverandre. Blant annet registrerer vi at Karine Haaland ikke lenger er blogger for Nettavisen, sier han.

 

Klubben er helt på linje med redaksjonsledelsen om den redaksjonelle profilen, sier klubblederen. Rights, Document og Resett skriver om stoffområder som vi også er opptatt av, sier han, men at Nettavisen lekker til de tre «betyr absolutt ikke at vi skal gå den veien».

– Vi skal sette fokus på problemer og utfordringer med innvandring og integrering, ikke fyre opp under fremmedfrykt, sier Mæland.

 

Les hele den lekkede eposten fra Stavrum:

«Vi har massiv lekkasje til tre farlige konkurrenter på høyresiden av politikken:

Rights, Document og Resett (og – utrolig nok – bloggen til Pål Steigan)

Her dag ligger disse høyt på listen over toppsaker i sosiale medier.

For Nettavisen er dette farlig, fordi saksområdene tradisjonelt har vært «våre» – og det som har gitt oss et profilmessig særpreg.

Det hører med at strengere praksis i kommentarfeltet og på delinger på Facebook også har gjort at «hardlinerne» har forlatt oss og gått til særlig Resett.

Vi ser det samme i omdømmeundersøkelsen:

Vi oppfattes som mer lik Amedia, og blir dårligere likt av gamle fans.

Det sentrale spørsmålet: Hvordan kan vi komme på offensiven igjen på saksområder som innvandring, integrasjon, islam, sosiale problemer på oslo øst etc.»

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.