AfD-representanten Thomas Seitz oppfordret fredag Forbundsdagen til noen øyeblikks stillhet for 14 år gamle Susanna, som ble voldtatt og drept i Wiesbaden.

Initiativet falt ikke i smak hos parlamentets visepresident Claudia Roth, som reagerte på den uventede tausheten, også fra representanter som reiste seg taust, ved å forlange at møtets dagsorden skulle følges.

Visepresidentens inngripen ble etterfulgt av applaus fra deler av parlamentet, men da Seitz ble stående i taushet på talerstolen, og flere representanter med ham fra sine plasser, brøt spetakkelet løs hos de andre.

Roth spurte forgjeves om Seitz hadde noe å tilføye, og bad ham forlate talerstolen for å gi ordet videre til nestemann da det ikke kom noe svar.

Opptrinnet viser klart hva slags uforsonlige spenninger som skapes i Tyskland av voldskriminaliteten fra personer som gir seg ut for å være flyktninger, men som i den mistenkte irakerens tilfelle flykter tilbake til hjemlandet han angivelig hadde rømt.

Som nevnt blant annet i Frankfurter Allgemeine er Sosialdemokratene og De grønne harde i sin kritikk av Seitz, som etter deres oppfatning utnytter det grufulle mordet til politisk vinning.

Spørsmålet er hvem som vinner opinionen. Synes tyske velgere en liten minnestund ville være upassende?