Arbeiderpartiet faller fra 25,5 prosents oppslutning til 22 prosent i VGs partibarometer. SV, MDG og Rødt sikrer likevel rødgrønt flertall.

– Vi har ligget på et lavt nivå over lang tid nå, og denne målingen er altfor dårlig. Jeg kan ikke si annet enn at vi må jobbe hardt for å vinne tilbake velgere og få fram de sakene vi mener er viktige, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

«Ikke bra» og «hardt arbeid» er partileder Jonas Gahr Støres reaksjon og plan for å rette det opp.

Respons Analyses daglig leder Thore Gaard Olaussen sier til avisen at hovedforklaringen på tilbakegangen er at mange har satt seg på sofaen.

5 prosent av velgerne har gått over til Rødt eller SV. Rødts oppslutning er 4,8 prosent (opp 1,3 prosentpoeng), og SV har en oppslutning på 7,6 prosentpoeng – en oppgang på 0,3 prosentpoeng.

Høyre får en oppgang på 0,2 prosentpoeng og havner på 26,4 prosents oppslutning. Mandatberegningen gir 84 mandater til regjeringspartiene pluss KrF, mens de øvrige partiene får 85 mandater.

De øvrige partiene har følgende oppslutning: Frp 15,1 (-1,0), Sp 11 (+1,5), KrF 4,1 (+0,4), V 3,7 (+0,2), MDG 2,9 (-0,3). Feilmarginen i målingen er mellom 2 og 3 prosentpoeng.