Arabisk har gått forbi finsk som Sveriges nest største morsmål. – En historisk milepæl, sier språkviter.

I flere hundre år har finsk vært det nest største morsmålet i Sverige, men nå er det slutt, skriver språkviteren Mikael Parkvall i Svenska Dagbladet.

Masseinnvandring av arabisktalende har ført til at arabisk nå trolig er større.

«En historisk milstolpe har passerats vad gäller språk i Sverige: arabiska är numera Sveriges näst vanligaste modersmål», skriver Parkvall.

Da han i 2015 gav ut boken «Sveriges språk» fantes det anslagsvis 200.000 finsktalande i Sverige og 155.000 arabisktalende.

Bare tre år senare skal altså arabisk ha overtatt andreplassen.

Masseinnvandringen er en grunn, men også en aldrende finsktalende befolkning.

ifølge Mikael Parkvall er utviklingen en «historisk milstolpe» fordi finsk har vært det nest største språket i landet «så länge som Sverige alls har existerat som nation».

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!