Ordtaket heter: Til døden skiller dere ad. Men nå omsettes dette i praksis ved at muslimer i Danmark vil ha egen gravplass, adskilt fra andre.

Det er i Kolding i Sønderjylland at muslimer er tilbudt egen gravplass. Men en imam sier det må være på betingelse av at de får en adskilt del.

Imam i Aabenraa, Kaseem Rachid udtaler at muslimer ikke skal ligge sammen med døde der ikke er muslimer.

»For muslimer er det vigtigt ikke at blive begravet sammen med folk fra andre trossamfund. Det betyder ikke, at vi skal have vores egen kirkegård, men der skal være en klar adskillelse mellem muslimer og de andre, for eksempel ved at plante en lille hæk. Er afsnittet ikke afgrænset, kan muslimerne ikke bruge det.«

Det interessante er ikke at muslimer vil ligge for seg selv, det er ikke nytt. Det samme skjer på Alnabru i Oslo.

Men det sies at uttryket «de andre» er myntet på andre retninger innen islam, som shia og ahmadiya.

Da ser vi noen skillelinjer som bør vekke oppsikt: Er det mulig å tenke seg at noen på en norsk kirkegård ville kreve ikke å bli liggende ved siden av en jehovas vitner eller pinsevenn?

Men avstanden sunni-shia er altså så stor at det er utenkelig å ligge i samme jord.

Hamlaoui Bahloua, der har fungeret som tolk og talerør for en række danske imamer, forklarer til avisen, at imamerne har haft den opfattelse, at man med multireligiøs gravplads mente, at f.eks. både sunni- og shiamuslimer kunne ligge i samme sektion. En pointe, som Bahloua også mener, er blevet forelagt på møder med kirkegårdsbestyrelsen.

 

Imam om ny multireligiøs gravplads: Vi vil ikke begraves sammen med folk fra andre trossamfund

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.