Om du sier din hjertens mening om Vatikanet, om Den katolske kirken, om paven, om jomfru Maria, om Jesus eller om helgenene, vil det ikke skje deg noe. Men gjør du det samme med islam, med Koranen, med Muhammed eller Allahs sønner, blir du straks xenofob og blasfemiker og rasist, og du gjør deg skyldig i rasediskriminering. Hvis du skriker hesligheter mot amerikanerne, hvis du kaller dem mordere-og-fiender-av-menneskeheten, hvis du brenner deres flagg, hvis du tegner hakekors på bildene av deres presidenter eller, enda bedre, du synger lovsanger til 11. september, skjer det deg intet. Tvert imot, disse hesligheter betraktes som dyder. Men gjør du det samme mot islam, ender du i fengsel. Hvis du er fra Vesten og du samtidig sier at den vestlige sivilisasjon er overlegen, den beste som noensinne har eksistert på planeten, ender du på kjetterbålet. Men er du en av Allahs sønner eller en av deres femtekolonnister og du sier at islam alltid har vært en overlegen sivilisasjon og et fyrtårn, og du legger til at de kristne i følge Koranen stinker som geiter, griser, aper og kameler, er det ingen som rører deg. Ingen anmelder deg. Ingen rettsforfølger deg. Ingen dømmer deg.

Oriana Fallaci