Dette intervjuet er «a must see». Imam Tawhidi er ikke en «ordinær» imam. Han er for å fjerne voldelig tekst og revidere Koranen (fjerne haddit’ene), er åpen om finansieringen av utbredelsen av sharia (som han selvsagt mener ikke har legitimitet i UK), er realistisk mtp. islams stadig økende innflytelse i UK (kan vanskelig stoppes) og er fremdeles muslim fordi han primært ser på Koranen som en historiebok. Han har også interessante synspunkter på Londons ordfører, Sadiq Khan («The left are the real bigots, who in their minds believe that a real muslim can’t be moderate.»).

Tawhidi er 0mstridt blant sine egne, og må nøye sile ut Uber-sjåførene han bestiller så han ikke risikerer å bli banket opp…