North Weald Airfield, Essex. Illustrasjonsfoto: Foto: mattbuck / Wikimedia Commons.

 

Kriminelle grupper har investert store summer i innkjøp og leie av luftfartøy med sikte på å smugle illegale migranter inn i Storbritannia, ifølge etterretning fra den britiske politienheten National Crime Agency som er omtalt i The Times.

Et høyt antall mindre flystriper i landet kan egne seg godt til lyssky transport:

“The UK has over 3,000 airstrips, presenting opportunities for criminals to use general aviation to exploit the UK border,” its 2018 assessment says. “It is highly likely that organised crime groups will continue to use general aviation in order to facilitate the illegal entry of migrants.”

There is limited security at tiny airfields in rural areas to stop the smuggling of drugs, weapons and people.

Politiet påpeker at også landets lange kystlinje med sine 950 større og mindre havner kan brukes til samme formål, selv om den foretrukne metoden fremdeles er å gjemme seg i lastebiler.

The crime agency recently disrupted a people-smuggling gang based in the northeast of England that was capable of transporting hundreds of migrants. The agency says that the gang used complicit lorry drivers who had hidden compartments in their vehicles.

Det viser seg at det islamske hawala-systemet for pengeoverføring også benyttes til slike formål.

Denne metoden for betaling mellom land, som er vanskelig for politiet å avdekke, består i at betaleren i land A gir pengene til en mellommann i det samme landet, som deretter gir en annen mellommann i land B beskjed om å utbetale det avtalte beløpet til mottageren. De to mellommennene gjør siden opp seg i mellom, og ikke nødvendigvis med penger – varer og tjenester kan også inngå i oppgjøret mellom avtalepartnerne, som gjerne tilhører samme klan. I en islamsk setting kan en vare godt være en datter som bortgiftes, og en tjeneste f.eks. å ansette en nevø.

National Crime Agencys vurdering er at Storbritannia er stadig mer utsatt for organisert kriminalitet.

The agency also reveals there are now 4,629 organised crime groups in Britain and that the country is a “prime destination” for corrupt foreign “politically exposed persons” to launder the proceeds of their wrongdoing.

Det er all grunn til å tro at lignende mekanismer gjør seg gjeldende i vårt eget land, selv om kortere landsens flystriper neppe kan spille en like stor rolle. Er norsk etterretning like våken som britisk?

 
 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.