Den svenske tannpleieren Bernt Herlitz oppdaget at de mindreårige asylsøkerne han behandlet hadde tenner som tilsa at de var over 25 år. Bernt Herlitz bor på Gotland hvor den årlige politiske uken Almedalsveckan avholdes og Herlitz deltok sommeren 2016 på et seminar hvor man drøftet aldersbestemmelse i rettsvesenet, et tema som vekket nysgjerrighet, all den tid han hadde merket seg at de fleste av de pasientene som i teorien var enslige mindreårige flyktninger, så ut til å være voksne – flere av dem med fullt utvokste visdomstenner.

Under en samtale med en representant for Migrationsverket under seminaret forsto Herlitz det som om Migrationsverket satte pris på å bli varslet om mistenkelige tilfeller. I tiden som fulgte, sendte han derfor åtte e-poster med tips om unge asylsøkere til Migrationsverket som han mente var langt eldre enn det de hadde oppgitt.

En prisverdig innsats for å avsløre juks og bedrag, skulle man tro, men nei. En av Migrationsverkets ansatte varslet vergen til en av de angivelig mindreårige det var tale om, og denne henvendte seg deretter til Herlitz’ overordnede i Region Gotland. Herlitz ble innkalt til en samtale, hvor han redegjorde for saken, og regnet med at den skulle være ute av verden.

Arbeidsgiveren Region Gotland hadde andre planer. 14 dager senere fikk Herlitz sparken i tillegg til at han ble hengt ut som høyreekstremist i lokalpressen.

Herlitz gikk rettens vei mot arbeidsgiveren. Kjennelsen lød: Regionen hadde ingen rett til avskjedige ham, men grunnlag for oppsigelse var likevel tilstede. Herlitz ble derfor tilkjent fem måneders lønn pluss oppreisning på 35.000 kroner.

Region Gotland var misfornøyd med dommen og anket saken til Arbetsdomstolen i Stockholm. Nå ble det blodig alvor for Herlitz.

– Detta innebär att om vi förlorar där kommer vi att få betala hela rättegångskostnaden för bägge parter – och det kan handla om 1-1,5 miljoner kronor.

Enligt Bernt anlitade Region Gotland en av de bästa – och dyraste – juristerna inom arbetsrätt som finns i Sverige.

– Han vinner alltid sådana mål, säger Bernt uppgivet. Han berättar även att stjärnadvokaten anmälts för jäv vid Arbetsdomstolen vid flera tillfällen.

Bernt Herlitz risikerer økonomisk ruin og fengselsstraff. Han skriver på sin blogg:

Jag fruktar en förlust i AD (Arbetsdomstolen red. merk) där Hamilton sägs ha goda kontakter och sgs alltid vinner. Mitt liv är redan förstört då jag sedan okt.2016 är arbetslös. Att dessutom bli tvingad att betala Regionens skyhöga rättegångskostnader skulle fullständigt ruinera mig och min familj. Jag behöver därmed allt stöd jag kan få och kommer givetvis att donera ALLT till välgörande ändamål om jag mot all förmodan skulle vinna.

Samnytt (tidligere Avpixlat) intervjuet Herlitz da ankesaken startet i forrige uke:

Du är nu polisanmäld och kan få maximalt två års fängelse. Är du inte rädd för att hamna i fängelse i värsta fall – för det du trodde var en insats för de riktiga barnens säkerhet?

– Jo, men det finns ju grader i ett helvete. Situationen för mig är hemsk som den är nu. Om jag dessutom blir åtalad och det blir ett brottsärende… ja… då blir det här helvetet väl fem-sex grader värre…

Efter Samhällsnytts artiklar fick Herlitz en del stöd från läsarna – inte minst ekonomiskt. I nuläget går dock ekonomin inte ihop:

– Jag fick ett deltidsjobb på fastlandet. Jag åker dit på måndag morgon och tillbaka på onsdag kväll varje vecka så det blir 50-60% arbetstid. Sedan måste man räkna av båten från Gotland och bilen så det blir inte mycket kvar.

Var sover du?

– I bilen… Det funkar nu… Men om de beslutar att bifalla Regionens överklagande idag – då blir det… kört…

Han avbryter sig själv och går snabbt ut ur rummet där vi sitter.  Han ögon är röda när han är tillbaka.

-De har ingen medkänsla, säger han med darrande röst.

Dom i saken er forventet den 4. juli.

Samnytt.se   Document.no  Bernt Herlitz blogg

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!