Den danske regjeringen fortsetter å stramme inn og foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man samtidig får arbeidsledighetstrygd. Det er et minstekrav å kunne forsørge seg selv, mener Laura Lindahl fra Liberal Alliance.

– Vi synes, det er rimeligt, at de borgere, som bliver danske statsborgere kan forsørge sig selv. Og man forsørger ikke sig selv, når man er på dagpenge. Derfor skal reglerne ændres, siger Laura Lindahl til TV 2.

I dag kan man kun ha mottatt sosialstøtte som «kontanthjælp og integrationsydelse», i seks måneder i løpet av de fem siste år, hvis man vil ha dansk statsborgerskap. Denne perioden vil regjeringen forkorte til fire måneder.

Både Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten avviser forslaget. De mener det vil være negativt for fleksibiliteten i arbeidslivet.

– Dagpengesystemet er en del av den danske modell. Det er svært viktig for at det skal være enkelt for arbeidsgivere å ansette og si opp medarbeidere, sier SF-politikeren Kirsten Normann Andersen.

Sosialdemokratene har ennå ikke tatt stilling til forslaget, men avviser det i utgangspunktet ikke. Forslaget fra mindretallsregjeringen er uansett sikret flertall ettersom det støttes av Dansk Folkeparti.

Foreningen av Udlændingeretsadvokater mener at tiltaket bryter med de grunnleggende rettighetene til personer som ønsker å bli danske statsborgere.

– Dette er helt urimelig, sier foreningens leder, Jytte Lindgård, til avisen Berlingske.

(NTB)

TV2.dk   Berlingske

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!