Irland har Europas minst liberale abortlovgivning, men meningsmålinger tyder på at loven vil bli mer på linje med andre europeiske land etter en folkeavstemning den 25. mai 2018. Ikke desto mindre er store deler av Irlands befolkning motstandere av liberaliseringen, noe denne demonstrasjonen i Dublin den 12. mai 2018 vitner om. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix.