Dagsavisen retter søkelyset mot barnehageansatte som får advarsler hvis de deltar i debatter om rent faglige spørsmål. Det hersker den samme taushetskultur som i skolen: Kritikkverdige forhold skal ikke omtales offentlig.

Dette bryter med hevdvunne prinsipper for faglig diskusjon. Eivor Evenrud, selv barnehagelærer og medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune, misliker forsøkene på å kneble de ansatte.

Men det er det som foregår. De ansattes historier forteller sitt tydelige språk.

– Jeg ble kalt inn til et møte med min leder og fikk beskjed om at jeg måtte passe på oppførselen min i sosiale medier. (…)

– Jeg har ikke vært illojal mot barnehagen jeg jobber i, og jeg har heller ikke brutt taushetsplikten. Jeg opplevde tilbakemeldingen som en ren trussel.

Det sier en barnehageansatt på Østland til Dagsavisen. 350 barnehageansatte har delt sine erfaringer på jobb i kampanjen #uforsvarlig. De leverer i dag sine historier til Stortinget.

Kampanjen er opptatt av bemanning, at det er for få på jobb, særlig i de laveste aldersklasser.

Mari Sletten har barn i barnehage. Hun har vært med å dra i gang Facebook-gruppen «Foreldreopprøret 2018». Det kan virke som om bydelsutvalg, kommuner og barnehagekjeder blir redde av ordet «opprør».

Sletten forteller at hun er blitt kontaktet av mange foreldre og ansatte som forteller at bydeler, kommuner og barnehagekjeder truer med sanksjoner hvis de henger opp plakaten.

Kritikk av sosiale forhold som tidligere var en selvfølgelighet og noe venstresiden og fagorganiserte var opptatt av, er blitt sensitivt. Det er en ny situasjon og en stor utfordring for venstresiden/fagorganiserte.

Kristin Grimsvang jobber i barnehage og er nestleder i Utdanningsforbundet i bydel Østensjø i Oslo.

– Bydelsadministrasjonen ga beskjed til barnehagestyrerne at ansatte og foreldre ikke får lov å henge opp noe som har med barnehageopprøret. Da ble jeg provosert, sier Grimsvang.

Hvis kommersielle eiere hadde hatt en slik politikk ville det ikke overrasket i samme grad. Men det er bydelsadministrasjonen som forsøker å legge lokk på debatten.

Det er Grimsvang som bruker ordet «taushetskultur». Det er en av grunnene til at hun har engasjert seg i Utdanningsforbundet.

Eivor Evenrud ser parallellen mellom barnehagesektoren og skolen:

-Det er det samme som rører seg i barnehagesektoren som det som har kommet fram i Malkenes-saken.

Lærer Simon Malkenes ble meldt av ledelsen til eier etter at han beskrev problemene i en vanlige klassetime på Dagsnytt 18. Alt oppstyret fikk ledelsen til å frafalle saken. Malkenes slapp med en såkalt tilrettevisning.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!