Atomavtalen med Iran lar fortsatt regimet etterstrebe ambisjonene om atomvåpen, og burde aldri ha vært inngått. Iran må aldri få atomvåpen, derfor trekker USA seg fra avtalen, kunngjør Donald Trump.

USA kommer ikke med tomme trusler, og jeg holder ord, sier den amerikanske presidenten: USA vil ikke la et regime som det iranske få tilgang på atomvåpen.

Hva Trump kommer til å foreta seg vis-à-vis Iran foruten å innføre nye sanksjoner, går ikke frem av presidentens kunngjøring.

Klart er det imidlertid at amerikanerne vil legge et mye større press på Iran enn før. The Donald virker sikker i sin sak når han hevder at det vil gi resultater.

Hele talen kan leses i New York Times.