Nytt

I en av sine første embedshandlinger har Bayerns nyutnevnte statsminister Markus Söder (CSU) gitt ordre til at det skal henges opp kors i alle statlige bygninger i den tyske delstaten, skriver Deutsche Welle.

Nyordningen, som skal tre i kraft fra 1. juni, tjener ifølge Söder som en bekjennelse av Bayerns identitet og kristne verdier. Etter et møte i delstatsregjeringen hengte han selv opp et kors i inngangspartiet til regjeringsbygningen i München – et initiativ statsministeren selv kunngjorde på Twitter:

Bayern er den mest katolske og konservative delstaten i Tyskland, men korset er i denne sammenheng ikke først og fremst et religiøst symbol, mener Söder:

Söder went on to claim that the directive was not a violation of constitutional rules about religious neutrality, because it was a symbol of «Bavarian identity,» rather than religion.

Som i Italia er det også i Bayern tradisjon for kors i visse institusjoner:

Söder’s directive applies only to state authority buildings in Bavaria — not to local district buildings or federal buildings, over which his government has no authority — though it does apply to all school classrooms and courts.

Deler av opposisjonen, både Die Linkes Jan Korte og FDPs Christian Lindner, er kritisk til statsministerens direktiv, og førstnevnte mener det er grunnlovsstridig. Også kirkelige representanter er splittet i synet på saken.

Problemstillingen er ikke av ny dato i europeisk sammenheng, men ble i sin tid sågar behandlet i to runder i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, da moren til en skoleelev gikk til sak mot Italia for å få fjernet krusifiksene fra italienske klasserom.

Saken endte med at Italia fikk medhold i at krusifiksene kunne beholdes, etter at Joseph Weiler den 30. juni 2010 hadde prosedert på at disse også var historiske symboler, og at det ikke ville være noe mer nøytralt å fjerne dem enn å beholde dem. Et opptak av Weilers prosedyre kan forøvrig beskues her.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.