Liv Signe Navarsete fikk for to år siden en grov melding fra partikolleger på hyttetur. Nå håper hun den ansvarlige står fram og beklager. 

Sp vil finne ut hvem som sendte sexmeldingen til Liv Signe Navarsete. Partiets vedtekter åpner for å utestenge folk som «opptrer til åpenbar skade for partiet».

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen jobber nå for å finne ut hvem av de ti deltakerne på den nå mye omtalte hytteturen vinteren 2016 som sendte meldingen «Vi har lyst på fitta di» til den tidligere Sp-lederen.

– Hvem som sendte meldingen, har vært og er vårt mål å finne ut av, samtidig som vi ivaretar alle de involverte på best mulig måte, skriver Olsen i en epost til NTB tirsdag.

Overfor Nettavisen avkrefter seks personer som var med på turen, at de sendte meldingen.

«Skuffet og forbannet»

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier til NRK at han ikke vet hvem som sendte meldingen, og at vedkommende bør stå fram.

– Jeg er også skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått fram. I tillegg til en overmoden unnskyldning til Navarsete er dette et tillitsbrudd i en kameratgjeng jeg ikke vet hvordan skal håndteres, skriver han på sin Facebook- konto tirsdag.

Han bekrefter der at ti personer deltok på hytteturen til Storlien. Åtte av dem har eller har hatt sentrale verv i partiet.

Meldingen ble sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær for Sp, Morten Søberg, men Navarsete har selv sagt at hun ikke tror han sendte den.

– Må stå fram

Sps stortingspolitiker Kjersti Toppe advarer mot konsekvensene det kan ha hvis avsenderen ikke står fram, i det minste internt.

– Det er veldig problematisk og uakseptabelt overfor Liv Signe. Det er også krevende for partiet hvis man slipper unna med en slik sak, sier hun til NTB.

Toppe er ikke i tvil om at meldingen er et klart brudd på partiets etiske regler.

– Hvis ikke dette er i strid med det etiske reglementet, er det et dårlig reglement. Det er ikke noe å diskutere.

Hun vil derimot ikke si at saken er til så stor skade for partiet at det kan bli snakk om eksklusjon, men sier det viktigste nå er at saken håndteres skikkelig.

Nylig revidert

NTB har gått gjennom Sps vedtekter og etiske regelverk, som ble revidert så sent som 10. april i år.

«Senterpartiet aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd overfor personer du forholder deg til,» heter det i de etiske retningslinjene.

Videre slås det fast at partiet har «nulltoleranse for atferd som oppleves seksualisert krenkende». Alle konkrete meldinger om seksuelle krenkelser skal tas alvorlig og føre til konkret handling.

– En slik melding som den Liv Signe fikk, er totalt uakseptabel. Det er ingen som skal ha en slik opplevelse, sier Olsen.

– Alle skal vite at vi har en lav terskel for varslinger i partiet, og varslere skal føle seg helt sikre på at sakene blir behandlet fortrolig og i tråd med våre retningslinjer, understreker generalsekretæren.

Fortrolighet

Navarsete har til Nationen , som først omtalte saken, forklart at hun er skuffet over at partiet ikke håndterte saken grundigere i første omgang.

– Jeg fikk beskjed om at Trygve hadde tatt noen telefoner, men at det ikke hadde kommet noe ut av det. Dermed ble saken lagt til side, sa hun.

Sp viser til at partiet har strammet opp og tydeliggjort sitt etiske regelverk i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Olsen sier partiet har jobbet med Navarsete-saken over lengre tid og ber om respekt for at han ikke kan si noe om detaljene.

– Skal vi løse slike saker, er fortrolighet helt nødvendig.