Nytt

Ola Borten Moe fratrer som nestleder i Senterpartiet inntil saken om den grove messenger-meldingen til Liv Signe Navarsete er oppklart.

– Det er en dypt beklagelig melding Liv Signe Navarsete selvsagt ikke skulle hatt. Nå handler dette også om hvilke muligheter jeg har til å fylle tillitsvervet som nestleder i Sp, og per nå er det umulig, sier Moe til NRK.

Borten Moes fratredelse er ingen innrømmelse av skyld, men slik vil den bli tolket.

Moe finner det umulig å fungere som nestleder så lenge spørsmålet om hvem som sendte meldingen er ubesvart – fordi det skapes så mye tvil, usikkerhet, beskyldninger og rykter.

– I denne perioden der alt handler om å finne ut hva som skjedde på denne hytteturen der jeg deltok, er det krevende for meg å være sentral tillitsvalgt. Jeg håper inderlig at saken blir løst, og at vi kan komme tilbake i normal gjenge, men inntil videre er det der saken står, sier Moe. (NTB)

Det var ti menn som var på hyttetur da meldingen ble sendt. Ingen har villet påta seg ansvaret. Det er nå pisket opp en nærmest hysterisk stemning for å finne ut hvem som som sendte meldingen. Sp-leder Trygve Vedum Slagsvold vil anmelde saken til politiet hvis ingen har stått frem innen onsdag. Hvordan politiet skal kunne identifisere hvem som sendte en to år gammel melding på annen manns telefon, sies det intet om.

Men presset mot turkameratene har vært betydelig.

VG spekulerte i helgen på om Borten Moe skrev om Skei Grande-saken på sin egen facebookvegg for å avlede oppmerksomheten fra Navarsete-saken.