Nytt

Tilbake til syttitallet? Slik så Karl Johan ut i 1970.

Oslo byråd tar drastiske grep for å presse bilene ut av byen: Nå skal man fjerne rundt 2500 parkeringsplasser, innføre betaling på 20.000 gratis p-plasser og strupe trafikken i sentrum, skriver VG.

Planen innebærer at man ikke skal kunne kjøre fra nord til sør og fra vest til øst innenfor Ring 1. Gjennomkjøring skal bare skje via ringveien og tunnel.

Bymiljøetaten ønsker å innføre endringene før sommeren. Samtidig fjernes 767 gateparkeringsplasser innenfor Ring 1.

Fjerning av p-plasser begynte i 2016 og i år planlegger man å ta bort totalt 993.

Beboerparkering innføres over store deler av Oslo. Det vil koste 26 kroner per time og maks 134 kroner per døgn. Bor du i området og eier egen bil, må du ut med 3000 kroner i året.

Opposisjonen reagerer på tiltakene:

– Dette er venstrehåndsarbeid. Man har ikke vurdert nødvendigheten av sikker fremkommelighet i Oslo sentrum. Bymiljøetaten har heller ikke sett på hvilke konsekvenser det har for bylivet å strupe trafikken. Det blir et dødt sentrum uten handel, folk og turister, og det blir vanskelig å komme seg hit, sier Camilla Wilhelmsen (Frp) som er nestleder i byutviklingskomiteen.

Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, mener de har støtte for endringene.

– Folk vil ha flere grøntområder, trær, benker og aktiviteter som gjør sentrum triveligere mens tilgjengelighet med bil er nederst på listen, sier hun.

Oslo Håndverks- og Industriforening sier det er blitt så mange restriksjoner på trafikk og parkering i sentrum at deres medlemmer kvier seg for å ta jobber der.

Politiet negativt

Også Oslo-politiet er negativ til endret kjøremønster i sentrum.

– Regulering med skilt bør begrenses av hensyn til skilrespekten. Skilt skal bedre trafikksikkerheten, ikke noe annet, sier politioverbetjent Ole Jacob Smerud til VG.

Smerud frykter at folk vil gi blaffen, og viser til at politiet må prioritere hvor mye ressurser de skal bruke på å sørge for at folk overholder skiltene.

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.