Nytt

Reaksjonen på at Ap gikk sammen med regjeringen for å melde Norge inn i EUs energiunion, er så sterk at LO i Nord-Rogaland nekter Hadia Tajik å tale 1. mai.

Partiet hadde tilbudt at Tajik kunne holde taler i Sauda og Haugesund. Men på et styremøte i Nord-Rogaland LO mandag, takket styret nei. Det går ikke på Tajik som person, det går på ledelsen i Ap, sier de.

– Årsaken til at vi stemte mot, er partiledelsens behandling av Acer-saken og tilknytningen til EUs energiunion. Det er stor frustrasjon og forbannelse blant de tillitsvalgte og partimedlemmene i Ap: Ledelsen nekter ta hensyn til og høre på hva LO og grasrota i arbeiderbevegelsen mener. Da vil ikke vi bruke vår store dag til å høre på dem, sier Høiland, som selv er Ap-medlem.

– Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen. Dette har ingenting med personer å gjøre, men et signal til ledelsen om at vi ikke liker å bli overkjørt. De var heller ikke villige til å lytte til LO og forslaget om i det minste å utsette saken. Det er så arrogant at det ikke bør få gå upåaktet hen, sier Høiland.

Norges konkurransefortrinn har vært billig strøm. Hvis norske strømpriser skulle «normaliseres» etter EU-nivå vil det ramme eksportindustrien på Vestlandet. Ap-ledelsen hevder den fikk gjennomslag for sine krav i forhandlingene med EU, men fjerde trinn av Acer er ikke avsluttet og mange i LO og Ap forsto ikke hastverket. De ville ha mer tid.

Det ville ikke Støre og partiledelsen. Dermed kommer reaksjonen.

Avstemningen viste to for og fem mot at Tajik skulle komme. De to som var for var begge SV’ere. Flertallet var Ap-folk.

Årsmøtet 23. april kan omgjøre vedtaket.

 

LO-opprør: Hadia Tajik nektes å tale 1. mai