Det er syv ganger flere fattige barn  i innvandrerfamilier enn i husholdninger som ikke er innvandrere, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Mens kun 5,5 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, var denne andelen nesten sju ganger så stor for innvandrerbarn, nemlig 37,8 prosent, skriver SSB.

Det er barn med bakgrunn fra land som Somalia, Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan som har størst andel barn i lavinntektsgruppen. (NTB)

Nå vil SV at det tas et skippertak for å øke barnetrygden som har stått stille i 22 år.

101.000 barn under 18 år bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør 10,3 prosent av alle barn og er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før.

Det fremgår at det er en sammenheng mellom andelen fattige barn og innvandring:

Andelen barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt økte fra 3,3 prosent i 2001 til 7,2 prosent i 2004. Andelen var deretter relativt stabil i flere år, før den igjen begynte å øke fra 7,5 prosent i 2011 og videre år for år til 10,3 prosent i 2016. (..)

Oslo har størst andel barn i lavinntektshusholdninger med 17,6 prosent i 2016. Også i Østfold og i Telemark er andel høy, henholdsvis 14,6 og 13,6 prosent.

At andelen er stor i hovedstadsregionen skyldes ifølge SSB at innslaget av barnefamilier med innvandrerbakgrunn er høyere der enn ellers i landet. (NTB)

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂