Antallet saker med dødelig vold i Sverige var i 2017 det høyeste siden Brottsförebyggande rådet (Brå) begynte med slik statistikk i 2002.  113 personer døde i 2017 som følge av dødelig vold. Det er flest menn som dør av dødelig vold. 86 av de 113 var menn. Med dødelig vold menes mord, drap, barnedrap og mishandling med døden til følge.

Brå konstaterer at «den tidigare nedåtgående trenden brutits».

Det er i storbyområdene at det er størst risiko for dødelig vold og antallet saker med skytevåpen økte fra 30 til 40 fra 2016 til 2017.

Samtidig melder også Brå at antallet anmeldte voldtekter økte med 10% fra 2016 til 2017.

Aftonbladet  SVT

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!