Tavle

Er det nødvendig å utvise utlendinger med dobbelt statsborgerskap på S-listen? lyder spørsmålet i en meningsmåling på nettsiden til det franske nyhetsmagasinet Le Point.

Ja, sier ca. 95 prosent av de drøyt 50.000 leserne som har svart.

S-listen er altså sikkerhetstjenestenes fortegnelse over personer i Frankrike vurdert som potensielle terrorister, som omfatter mer enn 15.000 radikaliserte islamister.

Det er åpenbart ikke alle disse som har dobbelt statsborgerskap, men dersom Frankrikes regjering skulle gjøre alvor av dette ønsket, som utvilsomt deles av et overveldende flertall i befolkningen, ville det likevel dreie seg om et høyt antall personer.

Man kan trygt gå ut fra at det ikke ville la seg gjennomføre med domstolsprosesser. Og Djevleøya ville ikke være stor nok til å huse alle sammen. Kanskje Frankrike kunne finne en anvendelse for sine besittelser i Det indiske hav?