Sakset/Fra hofta

Regjeringen vil innfri en av venstresidens ønsker og tillate dobbelt statsborgerskap. Samtidig ville den gi myndighetene anledning til å frata det norske statsborgerskapet administrativt. Venstresiden vil ikke det.

Regjeringen ville også sende terskelen for hva som skal til for å miste passet fra 21 til seks år.

Regjeringens forslag ville vært en motvekt til at hovedtendensen nå er at nye norske statsborgere beholder sitt gamle pass.

Selv om hovedregelen er at Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap, får seks av ti nye norske borgere beholde sitt gamle pass.(NTB)

Det er lett å se at dobbelt statsborgerskaper representerer en undergraving av lojaliteten til nasjonen. Ved å beholde det gamle statsborgerskapet viser man at båndene til gamlelandet veier tungt.

Eritreere og somaliere utgjør de to største gruppene som beholdt sitt gamle statsborgerskap etter at de ble norske borgere i fjor, skriver Bergens Tidende. De neste landene på listen er Thailand, Afghanistan, Irak og Iran, ifølge tall avisen har fått fra Utlendingsdirektoratet.

I fjor fikk 12.500 personer – 59 prosent av dem som oppnådde norsk statsborgerskap – beholde sitt gamle statsborgerskap. Andelen var den samme året før. Forklaringen er at det er en rekke unntak fra hovedregelen om at man ikke kan ha dobbelt statsborgerskap i Norge. Unntakene gjelder blant annet dersom det andre landet ikke tillater at man sier fra seg statsborgerskapet. (NTB)

Det finnes situasjoner der det er umulig å få annulert det gamle statsborgerskapet.

Andre grunner kan være et statsapparat som har kollapset, at det er urimelig kostbart eller risikofylt å kvitte seg med det andre statsborgerskapet, grunnet faktorer som krig eller forfølgelse.

Personer som er født med dobbelt statsborgerskap eller gifter seg med utlendinger kan også få unntak.(NTB)

I sum blir det så mange unntak at lojaliteten til Norge undergraves.

Venstre og SV har ivret for å tillate dobbelt statsborgerskap, og i fjor snudde Høyre og Frp fra nei til ja. Dermed er det ventet at regjeringen får flertall for et forslag om å endre reglene.(NTB)

Det er vanskelig å forstå hvor regjeringen har forlatt prinsippet om at man må si fra seg sitt gamle statsborgerskap for å bli norsk.

 

Bestill «Europas underlige død» av Douglas Murray bok fra Document Forlag her!