Nytt

Talsperson Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne må konstatere at flere av deres egne folkevalgte vender partiet ryggen.

Det ulmer i MDG etter at landsstyret sa ja til at Norge skal slutte seg til Acer og EUs tredje energimarkedspakke. Flere har valgt å melde seg ut av partiet.

Den siste tiden har Miljøpartiet De Grønne (MDG) mistet seks lokale folkevalgte, ifølge Klassekampen. I Bergen har fire bystyre- og vararepresentanter gått til SV, og i Inderøy har kommunestyrepolitikeren Anders Hals meldt seg ut. Det har også tidligere partisekretær Hilde Lengali. Den siste til å melde seg ut er Norges Naturvernforbunds tidligere leder Erik Solheim, skriver avisen.

Det er Acer-avgjørelsen som gjør at Solheim melder seg ut, ettersom han frykter deltakelsen på sikt vil føre til et press på utbygging av vannkraft og vindturbiner i Norge.

– Troen på at vi kan fortsette med velstandsvekst, produksjonsvekst og konsum ved hjelp av andre midler som for eksempel alternativ energi har vokst fram i MDG, sier han til avisen.

Også Hals peker på Acer.

– MDG fortsetter å lulle seg inn i en teknoromantisk fantasiverden. Men naturressursene tilhører folket, og det er noe som heter å være føre var, sier han til Klassekampen.

Partisekretær Lars Gaupset i MDG opplyser at de har hatt 38 utmeldelser den siste uken, samtidig som de har fått 43 nye medlemmer.

– Jeg har respekt for dem som velger å forlate partiet, men i sum har vi gått i pluss den siste tiden, sier han.

Partisekretæren peker på at MDG de siste årene har hatt stor vekst, og at det er naturlig at det kan bli noen tilbakeslag når partiet tar stilling i kontroversielle saker.

– Det er ikke så overraskende at en del finner ut at de ikke føler seg hjemme, men grunnprinsippene våre ligger fast, sier han.