Nytt

Er det noe rart Trump og May har kommet på kant? Lauren Southern har sluppet inn på pressebriefinger i Det hvite hus. I Storbritannia slipper hun ikke inn i landet engang.

Nok en gang er en kjent journalist-aktivist blitt nektet innreise i Storbritannia. Denne gang er det canadiske Lauren Southern som ble stanset da hun ville reise med en buss fra Calais.

Hun ble hentet ut, passet beslaglagt og erklært uønsket i Storbritannia.

Southern er en av aktivistene på høyresiden, som deltar i filming av migrantbåter og redningsbåter i Middelhavet. Hun har jobbet for Rebel Media. På wikipedia er alt dette «far right». Det virker som en ren put-down. Southern er smart, intelligent. Hun skrev og utga selv boken: Barbarians: How Baby Boomers, Immigrants, and Islam Screwed My Generation.

Det kommer til å komme flere Southern, og å stemple dem som farlige kan bare øke deres status, og det gjør Storbritannia til et kjedeligere samfunn.

Hva og hvem er det britene sitter igjen med?

Det er noen undertoner ved avvisningen av Martin Sellener og Bet denne helgen og nå Southern, som ikke er gode:

De tre skulle intervjue Tommy Robinson, men han ble av myndighetene fremstilt som en fare for offentlig ro og orden, og en som hisser til hat.

Signalene disse avvisningene sender er illevarslende: De virker å være resultat av en politisk beslutning på høyt nivå: Storbritannia tåler ikke at høyreaktivister slipper inn. Det er et svakhetstegn.

Hvilke andre blir avvist? Er det noe tegn til en tilsvarende tilstramming når det gjelder muslimske predikanter? Ikke så vidt vi vet. Tvertimot.

I et slikt perspektiv blir stemplingen av disse menneskene illevarslende. Det tyder på en virkelighetsoppfatning preget av paranoia.

Britiske myndigheter frykter sin egen befolkning. Annerledes kan det ikke tolkes.

 

Bestill «Europas underlige død» av Douglas Murray bok fra Document Forlag her!