Nytt

Horst Seehofer fra CSU, Bayerns søsterparti til Merkels CDU, trer snart inn i rollen som Tysklands nye innenriksminister. Til TV-kanalen ZDF sier han at han «står klar i startblokkene» og at han som en av sine første embedshandlinger vil iverksette sin «Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen» (masterplan for raskere asylbehandling og mer konsekvent deportasjon).

Seehofer vil ha nulltoleranse for kriminelle, og se til at langt flere grunnløse asylsøkere raskere sendes ut av landet:

Vi ønsker å være et åpent og liberalt land. Men når det kommer til beskyttelse av egne borgere, trenger vi en sterkere stat. Dét vil jeg sørge for.

Interessant å se perspektivet om «egne borgere» på trykk, det foresvever meg at dette ikke har forekommet så ofte fra ministerhold, enten det gjelder Tyskland eller andre land. Så får fremtiden vise om dette bare er et eplekjekt retorisk forsøk på å stjele velgere fra AfD, eller om det virkelig settes handling bak ordene.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.