Nytt

ICAN har nesten religiøs status i Norge. De står for det riktige og det riktige er hevet over kritiske spørsmål. Fra venstre Beatrice Fihn, Executive Director, Daniel Hogsta, coordinator, Grethe Ostern, styringskomiteen, Foto: Denis Balibouse/Reuters/Scanpix

ICAN og PAX presser Statens pensjonfond utlandet til å selge seg helt ut av all virksomhet relatert til atomvåpen. Oljefondet følger lydig opp og så sent som i januar solgte det seg ut av fire virksomheter.

Det er merkelig at en maktfaktor som Oljefondet er så føyelig overfor pressgrupper. ICAN har fått en halvoffisiell status, dels som følge av at Jonas Gahr Støre og venstrefløyen i Arbeiderpartiet gjerne ville utrede avskaffelse av atomvåpen, dels tildelingen av Fredsprisen.

Men hvordan kan det norske etablissamentet gå inn for å selge seg ut av atomvåpenvirksomhet når vår sikkerhet bygger på NATOs atomvåpenparaply?

Det er som om vi ser bort fra den viktigste forutsetningen for vår sikkerhet.

Det er like hjernedødt som visesentralbanksjefen som anbefalte at Olljefondet solgte seg ut av oljeaksjer.

Lever de i en idyll der idealene råder og man kan ignorere bagateller som krig og fred?

Oljefondet har et etikkråd, Statens etiske råd, og på deres nettside finner man selskapene som er ekskludert. Tobakk, klasevåpen, kull selvsagt, men også store våpenselskaper som produserer våpnene Norge forsvares med. Selskaper som Northrop Grumman, Lockheed og Honeywell.

Det er en sammenheng mellom denne ansvarsløse moralismen og nedrustning.

Laura Ingraham forsvarte i natt Trumps toll på stål og aluminium med et eksempel: Før det ble medlem av WTO produserte Kina 15 prosent av verdens stål. I dag produserer de 40 prosent. Hvor stor andel av verdensmarkedet har de i 2030? Det er den slags spørsmål ekspertene, forsvarerne av tollfrihet, aldri svarer på.

Tror «ekspertene» at Kina kommer til å levere oss stålet og aluminiumet vi trenger for å produsere amerikanske stridsvogner og fly i tilfelle konflikt? spurte Ingraham. Et innlysende spørsmål, med et like innlysende svar.

I Norge hører man ikke slike spørsmål: Vi vil selge oss ut av firmaer som lager våpen, for vi liker ikke våpen. Men vi vil gjerne at USA og andre forsvarer oss. Vi vil også selge oss ut av olje, selv om det er olje vi lever av.

Et land som slår inn på en slik kurs har overraskelser i vente.

Statens pensjonsfond utland har fortsatt store eierandeler i to virksomheter som leverer atomvåpenrelaterte tjenester til India og Frankrike.

Oljefondet har store investeringer i Larsen & Toubro, som utvikler et oppskytingssystem for det indiske atomvåpenarsenalet, og Thales, som er involvert i Frankrikes modernisering av atomvåpen. Det kommer fram i den ferske rapporten «Don’t bank on the bomb» fra PAX og fredsprisvinner Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

Rapporten kommer ut hvert år og tar for seg utviklingen i investeringer i atomvåpen globalt. I årets rapport framgår det at færre selskaper investerer i atomvåpenproduksjon, men de totale summene som blir investert i atomvåpenprodusenter har økt massivt.

I rapporten får Statens pensjonsfond utland ros for å ha solgt seg ut av flere atomvåpen-relaterte virksomheter, fire nye så sent som i januar i år. Men fondet må tåle refs for fortsatt å ha store andeler i de to virksomhetene.

Ber om nedsalg

Også DNB og Norges største pensjonsselskap, KLP, blir bedt om å selge seg ut av atomvåpen-relaterte virksomheter. De to sistnevnte har vedtatt å ikke investere i produksjon av masseødeleggelsesvåpen, deriblant atomvåpen, men har fortsatt kunders penger investert i atomvåpenproduksjon, ifølge rapporten.

– I Norge har vi sett en positiv og helt nødvendig utvikling, men DNB, KLP og oljefondet har fortsatt en jobb å gjøre for å bli fullstendig atomvåpenfrie. Den jobben håper vi de tar på alvor. Ingen bør ha sparepenger plassert i et masseødeleggelsesvåpen, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Jobber for forbud

Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet, og Storebrand trekkes fram i rapportens «Hall of Fame», over selskaper som ekskluderer samtlige atomvåpenprodusenter.

Westhrin sitter i styret til ICAN sammen med PAX. Norsk Folkehjelp har et stort engasjement for beskyttelse av sivile mot eksplosive våpen og har i en årrekke arbeidet for atomvåpenforbud og bevisstgjøring rundt konsekvensene av atomvåpen. Organisasjonen er representert ved Grethe Østern i den internasjonale styringsgruppen til ICAN.