Nytt

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug kommenterte torsdag politiets aksjon mot en afghansk familie på Fitjar sist fredag. Hun gir full støtte til politiet og mener ikke tradisjonen med å respektere kirkeasyl er brutt. 

Sylvi Listhaug (Frp) avviser at politiet brøt tradisjonen med å respektere kirkeasyl da en afghansk familie ble hentet ut fra forsamlingshuset til en menighet.

– På bakgrunn av den informasjonen jeg har fått har jeg full tillit til politiets håndtering av denne saken. Noen hevder at det er brutt en norsk tradisjon med å respektere kirkeasyl. Jeg er uenig i dette og har tillit til at politiet har fulgt retningslinjene, skriver justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug i en epost til NTB torsdag kveld.

Kristelig Folkeparti (KrF) sendte tidligere i uken et skriftlig spørsmål til statsråden og ba Listhaug definere et kirkebygg etter at en afghansk familie på fem ble hentet ut av forsamlingshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv Sunnhordland på Fitjar fredag forrige uke.

Politiet knuste en rute og tok seg inn og pågrep familien, som hadde fått avslag på sine asylsøknader. Politiet selv har fremholdt at de ikke anså forsamlingshuset som et kirkebygg.

– En tøff jobb

Det er første gang Listhaug velger å kommentere aksjonen.

– Denne jobben er avgjørende for at legitimiteten til asylinstituttet opprettholdes. Det er en tøff jobb å pågripe personer som er i en svært vanskelig situasjon, og ikke minst når det er barn inne i bildet. Jeg har full tillit til at politiet gjør dette så skånsomt som mulig overfor alle involverte parter. De som blir sendt ut har fått en grundig vurdering av sin sak, som oftest i mange omganger både hos utlendingsmyndighetene og i rettsapparatet, skriver Listhaug.

– Det beste for alle parter er at personer med avslag reiser hjem frivillig innen utreisefristen, og vi har raus kontantytelse for å stimulere til dette. Når de ikke gjør det er siste utvei bruk av tvang. Dette blir man informert om, og det er dermed et bevisst valg fra foreldrene sin side at de utsetter barna for tvangsretur. Jeg forstår at dette er vanskelig for dem det gjelder som har ønsket et liv i Norge, og også vanskelig for personer og støttegrupper som har blitt kjent med dem, skriver statsråden.

Hareide skuffet

KrF-leder Knut Arild Hareide er skuffet over at Listhaug nå gir sin uforbeholdne støtte til politiaksjonen.

– Dessverre er den håndteringen Listhaug nå forsvarer, et angrep på kirkeasylordningen, som vi vet at Frp vil fjerne. Jeg skal være den første til å si ikke det ikke er en optimal ordning, verken for menighetene eller enkeltpersonene, men det er like fullt en del av vår kulturarv som jeg er glad for, sier Hareide til Vårt Land.

Hareide mener Listhaug nå åpner for en gradering av forskjellige typer kirkebygg, hvor noen typer kirkebygg regnes som mer høyverdige enn andre.

– At statskirkebygg skal være mer verd enn frikirkenes forsamlingshus synes jeg er veldig problematisk. Det krevende i denne saken er at Politiets utlendingsenhet har fått velsignelse fra sin øverste statsråd for å kunne forskjellsbehandle ulike kirkesamfunn og gradere kirkebygninger, sier han.

Saken skal også ha skapt stort sinne hos regjeringspartner Venstre.

– Tradisjonen med kirkeasyl skal – ja, skal – bevares, sier Venstres justispolitiske talsmann Abid Raja til Vårt Land.

Han mener politiet gjør lurt i å si unnskyld etter aksjonen.

Politiet medgir å ha feilinformert

Politiet medgikk torsdag at de har gitt uriktige opplysninger om hvor lenge familien har bodd i menighetshuset. Politiet har tidligere hevdet at familien bodde der siden mars eller april 2017, og har argumentert med at den lange botiden tilsier at menighetshuset ikke kan være et bygg som brukes til kirkelige aktiviteter.

Ifølge Bergens Tidende stemmer imidlertid ikke dette. Familien skal ha bodd på asylmottaket Heiane på Stord både fra 29. mai til 28. november i fjor, og fra 2. mars til 29. mars i fjor, slik at den reelle botiden er fem måneder, ikke ti til elleve måneder.

Kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter at familien har bodd på asylmottak i de aktuelle periodene.

– Vi ser at politiets tidligere uttalelser kan være egnet til å gi et annet inntrykk. Vi er glad for at vi kan presisere dette, skriver han i en epost til avisen.