I et intervju med Hege Storhaug forklarer Ex-Muslims of Norways nestleder Jeanette Etnestad hva det innebærer i praksis, også i Norge, å vokse opp med den sosiale kontrollen i islam.

Det handler om en oppvekst så forskjellig fra det de fleste norske barn opplever, og en uendelig mye verre sådan, at det er tale om fullstendig parallelle virkeligheter.

Er virkeligheten på den andre siden så skremmende at konfliktsky nordmenn heller ser en annen vei enn å forsøke å bekjempe uvesenet, også når det har slått rot i deres eget land?