Nytt

Kardinal Jorge Mario Bergoglio fra Argentina er pave Frans (76). Han er den første ikke-europeiske pave på 1.000 år. Symbolikken er ikke til å ta feil av: kirkens hovedtyngde ligger ikke lenger i Europa.

pave.francis

Den katolske kirke markerer ved valget at det er en internasjonal, transnasjonal kirke.

pavefrancvis

Pave Frans fremsto som en ydmyk mann da han møtte folkemengden på St. Petersplassen. Han virket tynget av ansvaret han var pålagt. Biskopen av Roma er tjenernes tjener. Han skal lede en kirke med 1,2 milliarder medlemmer. Mediene understreker hele tiden at kirken mister medlemmer, men virker mer opptatt av kirken enn noen gang. Bak oppmerksomheten om skandalene virker det som om den katolske kirke likevel har en forenende oppgave for hele kristenheten.

Pave Frans føler sikkert at det er lagt et stort ansvar på hans skuldre. Da han skulle velsigne folkemengden ba han først om at menneskene ba til Gud om å gi ham styrke til velsigne dem. Det virket ekte.