Migranter på vei gjennom Sahara kjører forbi Agadez i Niger den 9. mai 2016. Foto: Joe Penney / Reuters / Scanpix.

 

Statsministerens kontor har etter statsråd fredag informert om en ny avtale mellom Norge og Niger, skriver Vårt land tirsdag:

«Inngåelse av avtale mellom Norge og Niger om status for de norske militære som oppholder seg i Niger i forbindelse med militær kapasitetsbygging i Sahel», skriv SMK.

På spørsmål utdyper Forsvarsdepartementets ikke altfor meddelsomme seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg overfor avisen hva samarbeidet skal bestå i:

«Norge deltar bredt i den internasjonale innsatsen mot terrorisme. Som aktør i denne kampen bidrar Norge aktivt innen en rekke områder, i spennet fra informasjonsdeling til kapasitetsbygging og mentorering av operative enheter. Personell fra Forsvaret bidrar periodevis til kapasitetsbygging i Sahel og i Guineabukta. Denne avtalen regulerer forhold rundt at norsk personell oppholder seg i Niger.

Vi er fornøyd med å ha fått på plass denne avtalen med Niger. Den legger til rette for et samarbeid for å bidra til at Niger kan bedre sin evne til å ivareta sin egen sikkerhet og stabilitet.»

Terrorbekjempelse i Sentral-Afrika er normalt noe fremfor alt Frankrike er interessert i, og da for å sikre tilgangen på uran fra et område hvor landet i sin tid hadde en rekke kolonier.

Men regionen har i de senere årene fått større geopolitisk betydning som transittsone for migrasjonen fra Afrika sør for Sahara. Italia besluttet nylig å sende soldater til Niger for å hjelpe til med grensekontroll. På den måten håper man å motvirke at enda flere migranter hoper seg opp i Libya.

Det er lett å tenke seg at den norske regjeringen ønsker å være med på notene i det som skjer i regionen, hva enten det blir tale om operativ tjeneste, etterretning eller begge deler, og at den tar selvstendige utenrikspolitiske skritt for å oppnå det.

Om så denne «kapasitetsbyggingen» skulle bli rent intellektuell, ville det uansett være en indikasjon på at regjeringen tar migrasjonsspørsmålet mer på alvor enn før.

Ønsket om noen større oppmerksomhet omkring sitt eget arbeid på feltet, er derimot ikke noe særlig større enn før. Ordknappheten fra departementet er en logisk forlengelse av regjeringens eget hemmelighold av sine viktigste analyser av temaet.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂